Wacław Markowiak

Wacław Markowiak

Prezes Zarządu

Sławomir Zgubiński

Sławomir Zgubiński

Zastępca Prezesa

Piotr Haczyk

Piotr Haczyk

Zastępca Prezesa

KADRA KIEROWNICZA

Adam Ebertowski

Adam Ebertowski

Dyrektor Produkcji

Gabriela Kuchta

Gabriela Kuchta

Dyrektor Ekonomiczny/Główny Księgowy

Edyta Słowik

Edyta Słowik

Specjalista ds. Jakości

Joanna Kezika

Julianna Kezika

Kierownik ds. Eksportu

Dariusz Ligenza

Dariusz Ligenza

Kierownik Logistyki

Krzysztof Ratowicz

Krzysztof Ratowicz

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży

Ireneusz Ruszkowski

Ireneusz Ruszkowski

Kierownik Działu Konstrukcyjnego