Wacław Markowiak

Wacław Markowiak

Prezes Zarządu

Piotr Haczyk

Piotr Haczyk

Zastępca Prezesa

Sławomir Zgubiński

Sławomir Zgubiński

Zastępca Prezesa

KADRA KIEROWNICZA

Gabriela Kuchta

Gabriela Kuchta

Dyrektor Ekonomiczny/Główny Księgowy

Adam Ebertowski

Adam Ebertowski

Dyrektor Produkcji

Krzysztof Ratowicz

Krzysztof Ratowicz

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży

Monika Grabowska

Monika Grabowska

Pełnomocnik ds. ZSZ

Dariusz Ligenza

Dariusz Ligenza

Kierownik Logistyki

Ireneusz Ruszkowski

Ireneusz Ruszkowski

Kierownik Działu Konstrukcyjnego