RT
Rozłącznik trakcyjny

OT
Odłącznik trakcyjny

OWT
Odłącznik wnętrzowy

NSL60
Napęd silnikowy