Firma Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania Promocja marki innowacyjnych MŚP Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.