Zakład Wytwórczy

Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

Gdańska 60, 84-300 Lębork

POLSKA

Adres korespondencyjny

Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2

84-351 Nowa Wieś Lęborska

POLSKA

NIP: 841-14-88-591

REGON: 005326048

KRS: 0000196233

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł

Numer konta: 61 1240 3800 1111 0000 4468 3407

Bank PEKAO S.A. Oddział w Lęborku

BDO 000018180