Wacław Markowiak

Wacław Markowiak

Prezes Zarządu

Sławomir Zgubiński

Sławomir Zgubiński

Zastępca Prezesa

Piotr Haczyk

Piotr Haczyk

Zastępca Prezesa / Dyrektor Zakładu

KADRA KIEROWNICZA

Adam Ebertowski

Adam Ebertowski

Dyrektor Produkcji

Gabriela Kuchta

Gabriela Kuchta

Dyrektor Ekonomiczny/Główny Księgowy

Julianna Bulczak

Julianna Bulczak

Dyrektor Handlowy

Dariusz Ligenza

Dariusz Ligenza

Kierownik Utrzymania Ruchu

Przemysław Wojtaszek

Przemysław Wojtaszek

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży

Ewa Brodalska

Ewa Brodalska

Kierownik Działu Konstrukcyjnego

Agnieszka Klawczyńska

Agnieszka Klawczyńska

Menedżer ds. HR

Joanna Mucha

Joanna Mucha

Kierownik ds. Zakupów

Grzegorz Bućko

Grzegorz Bućko

Kierownik Logistyki