RS Rozłącznik napowietrzny napęd ręczny NNO/NNP
RS
Выключатель нагрузки ручной привод типа NNO/NNP

ONIIIS Odłącznik napowietrzny
ONIIIS
Разъединитель секущего типа

NSL60 Napęd silnikowy
NSL60
Электродвигательный привод

Napęd ręczny posuwisty NR-5S
NR-5S
Ручной привод