Zakład Wytwórczy

Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

Ул. Гданьска 60, 84-300 Лемборк

ПОЛЬША

Adres korespondencyjny

Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2

84-351 Nowa Wieś Lęborska

ПОЛЬША

ИНН: 841-14-88-591

REGON: 005326048

ЕГРЮЛ: 0000196233

Фирма зарегестрирована в Районном

Суде города Гданьск под номером

Уставный капитал: 100 000,00 zł

Банковский счет: 61 1240 3800 1111 0000 4468 3407

Банк PEKAO S.A. Отдел в Лемборке

BDO 000018180