RS Rozłącznik napowietrzny napęd ręczny NNO/NNP
RS
MV outdoor switch disconnector / Manual operating mechanism NNO/NNP

ONIIIS Odłącznik napowietrzny
ONIIIS
Outdoor disconnector

NSL60 Napęd silnikowy
NSL60
Motor operating mechanism

Napęd ręczny posuwisty NR-5S
NR-5S
Manual operating mechanism