2017

THE Prize in category of EMPLOYER OF POMORZE DISTRICT 2017

2016 Tytuł PARTNERA ROKU przyznany firmie ZWAE przez Komitet Terenowy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Lęborku

2016

The PARTNER OF THE YEAR title awarded by Territorial Committee Federation of Science and Technical Association in Lębork

2013 Srebrny Niedźwiedź w kategorii Najciekawsza Inwestycja w regionie słupskim

2013

SILVER BEAR in category of the MOST EVENTFUL INVESTMENT in Słupsk County

2011 Nagroda Główna w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO ZIEMI LĘBORSKIEJ 2010

2011

The Main Prize in category of ENTREPRENUER OF LĘBORK DISTRICT 2010

2010 II miejsce w konkursie PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ, organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku

2010

The second place in the contest EMPLOYER CONVENOR SAFE PLACE OF WORK organized by National Work Inspection in Gdańsk