2017

Auszeichnung in der Kategorie "POMERAN ARBEITGEBER DES JAHRES 2017

2016 Tytuł PARTNERA ROKU przyznany firmie ZWAE przez Komitet Terenowy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Lęborku

2016

Titel Partner des Jahres, der vom Regionalverband der Ingenieurbüros in Lebork verliehen wurde

2013 Srebrny Niedźwiedź w kategorii Najciekawsza Inwestycja w regionie słupskim

2013

Silberner Bär in der Kategorie Neugierigste Investition in der Region Slupsk

2011 Nagroda Główna w kategorii PRZEDSIĘBIORSTWO ZIEMI LĘBORSKIEJ 2010

2011

Hauptpreis in der Kategorie «Business-Lębork 2010»

2010 II miejsce w konkursie PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ, organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku

2010

Zweiter Platz in dem Konkurs „Ein Arbeitgeber, der gefahrloser Arbeit versichert” - organisiert durch die Staatliche Gewerbeaufsicht in Danzig.