RS Rozłącznik napowietrzny napęd ręczny NNO/NNP
RS
Freiluft-lasttrennschalter / Handantrieb NNO/NNP

ONIIIS Odłącznik napowietrzny
ONIIIS
Freilufttrennschalter

NSL60 Napęd silnikowy
NSL60
Motorantrieb

Napęd ręczny posuwisty NR-5S
NR-5S
Handantrieb