Firma Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Internacjonalizacja i promocja aparatów rozdzielczych wysokiego i średniego napięcia

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz promocja produktów firmy ZWAE poprzez udział w targach międzynarodowych.

Łączny budżet projektu wynosi 242. 900,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 145.740,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.12.2020