Struktura spółki

Wacław Markowiak

Prezes Zarządu

Piotr Haczyk

Zastępca Prezesa

Sławomir Zgubiński

Zastępca Prezesa

Kadra kierownicza

Gabriela Kuchta

Główna Księgowa

Jacek Panek

Dyrektor ds. Rozwoju

Adam Ebertowski

Dyrektor Produkcji

Roland Ramczyk

Kierownik Działu Konstrukcyjnego i Serwisu

Krzysztof Ratowicz

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży

Adres korespondencyjny


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Polska

Kontakt


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
e-mail: zwae@zwae.com.pl

Telefony:


+48 59 86 336 15
+48 59 86 651 60
+48 59 86 333 86
+48 59 86 353 95

Dane spółki


Numer KRS: 0000196233
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 841-14-88-591
REGON: 005326048
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł

BDO 000018180


Copyright © 2017 - ZWAE