Praca


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres korespondencyjny: Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. (Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2, 84-351 Nowa Wieś Lęborska), lub e-mailem na adres: zwae@zwae.com.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli:
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

ulotka informacyjna – praca

 

Adres korespondencyjny


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Polska

Kontakt


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
e-mail: zwae@zwae.com.pl

Telefony:


+48 59 86 336 15
+48 59 86 651 60
+48 59 86 333 86
+48 59 86 353 95

Dane spółki


Numer KRS: 0000196233
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 841-14-88-591
REGON: 005326048
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł

BDO 000018180


Copyright © 2017 - ZWAE