Aparatura Wysokiego Napięcia WN


TFP 123-420 kV

Odłącznik pantografowy


Charakterystyka


Wysokie parametry zwarciowe do 160/63 kA

Minimalizacja podziałki pola w układzie diagonalnym

Zwiększona wytrzymałość na zewnętrzne siły np. sejsmiczne, zwarciowe bez obciążania napędu (przejście punktu martwego)

Wiele wariantów sprzężenia z oszynowaniem stacyjnym

Mechanizm przekładni toru prądowego zamknięty w aluminiowej obudowie

Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne

Niezawodność działania sprawdzona w trudnych warunkach klimatycznych

Do napięcia 145 kV układ napędowy z jednym napędem elektrycznym - powyżej indywidualny napęd do każdej fazy

Kooperacja ze szwajcarską firmą ALPHA Elektrotechnik AG

Zdjęcia:


Krzysztof Ratowicz

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
tel.: +48 59 86 65 162
kom.: +48 501 615 079
e-mail: kratowicz@zwae.com.pl

Przemysław Wojtaszek

Inżynier Sprzedaży
tel.: +48 59 86 65 167
kom.: +48 519 600 856
e-mail: pwojtaszek@zwae.com.pl

Adres korespondencyjny


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Polska

Kontakt


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
e-mail: zwae@zwae.com.pl

Telefony:


+48 59 86 336 15
+48 59 86 651 60
+48 59 86 333 86
+48 59 86 353 95

Dane spółki


Numer KRS: 0000196233
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 841-14-88-591
REGON: 005326048
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł

BDO 000018180


Copyright © 2017 - ZWAE