Aparatura Napowietrzna Średniego Napięcia SNCharakterystyka


Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne

Niezawodność działania w trudnych warunkach atmosferycznych

Dostępne warianty z silnikiem 24, 110, 220 VDC/AC

Duża trwałość mechaniczna 10 000 cykli

Łatwa regulacja zakresu wysuwu i sprzężenia z napędzanym łącznikiem

Duża siła poosiowa 6,5 kN pozwalająca na zastosowanie aparatu do najbardziej wymagających układów napędowych

Możliwość dostosowania do odłączników innych producentów

Zastosowanie elektrycznej i mechanicznej blokady serwisowej

Zdjęcia:


Krzysztof Ratowicz

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
tel.: +48 59 86 65 162
kom.: +48 501 615 079
e-mail: kratowicz@zwae.com.pl

Przemysław Wojtaszek

Inżynier Sprzedaży
tel.: +48 59 86 65 167
kom.: +48 519 600 856
e-mail: pwojtaszek@zwae.com.pl

Adres korespondencyjny


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Polska

Kontakt


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
e-mail: zwae@zwae.com.pl

Telefony:


+48 59 86 336 15
+48 59 86 651 60
+48 59 86 333 86
+48 59 86 353 95

Dane spółki


Numer KRS: 0000196233
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 841-14-88-591
REGON: 005326048
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł

BDO 000018180


Copyright © 2017 - ZWAE