Fundusze EU


28 marca 2019

Projekt Pomorski Broker Eksportowy

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „Pozyskanie nowych klientów i zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej aparatów łączeniowych średniego i wysokiego napięcia szansą na rozwój przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest promocja firmy podczas udziału w targach Hannover Messe 2019 w Niemczech i Elfack w Szwecji. Dofinansowanie projektu […]

Czytaj więcej..

28 marca 2019

Projekt Pomorski Broker Eksportowy

Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „Pozyskanie nowych klientów i zwiększenie udziału sprzedaży eksportowej aparatów łączeniowych średniego i wysokiego napięcia szansą na rozwój przedsiębiorstwa”.
Celem projektu jest promocja firmy podczas udziału w targach Hannover Messe 2019 w Niemczech i Elfack w Szwecji.
Dofinansowanie projektu z UE: 40 000,00 PLN.

Adres korespondencyjny


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Kębłowo Nowowiejskie, ul. Łąkowa 2
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Polska

Kontakt


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
ul. Gdańska 60, 84-300 Lębork
e-mail: zwae@zwae.com.pl

Telefony:


+48 59 86 336 15
+48 59 86 651 60
+48 59 86 333 86
+48 59 86 353 95

Dane spółki


Numer KRS: 0000196233
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 841-14-88-591
REGON: 005326048
Kapitał zakładowy: 100 000,00zł

BDO 000018180


Copyright © 2019 - ZWAE