Corporation address

Map

Zakład Wytwórczy
Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.

Gdanska 60, 84-300 Lebork
POLAND

Address for correspondence
Keblowo Nowowiejskie, Lakowa 2
84-351 Nowa Wies Leborska
POLAND

NIP: 841-14-88-591
REGON: 005326048
Number KRS: 0000196233

District Court Gdansk-North in Gdansk
VIII Commercial Division of National Court Register

Share capital: 100 000,00 zł

IBAN PL: 61 1240 3800 1111 0000 4468 3407
Bank PEKAO S.A. I O. in Lebork

BDO 000018180

Contact

+48 59 863 36 15

zwae@zwae.com.pl

Form EN

Address for correspondence


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o.
Keblowo Nowowiejskie, Lakowa 2
84-351 Nowa Wies Leborska
POLAND

Contact


Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp z o.o.
Gdanska 60
84-300 Lebork
POLAND
e-mail: zwae@zwae.com.pl

Phones


+48 59 86 336 15
+48 59 86 651 60
+48 59 86 333 86
+48 59 86 353 95

Company data


National Court Register: 0000196233
District Court Gdansk-North in Gdansk
VIII Commercial Division of National Court Register

NIP: 841-14-88-591
REGON: 005326048
Share capital: 100 000,00zł

BDO 000018180


Copyright © 2017 - ZWAE